Toiminta

toiminta1

Metsä-Perälä Oy:n toiminta perustuu kestävän metsätalouden periaatteisiin. Laadukas korjuujälki takaa metsien yhä paremman tuottavuuden niin nyt, kuin myös tulevaisuudessa.

Ympäristön huomioiminen ja korjuukohteiden läheisyys ovat tärkeitä Metsä-Perälän toimintaa ohjaavia tekijöitä. Puunkorjuupalvelun toimialue on pääasiallisesti Jyväskylässä ja Jyväskylän seudun lähikunnissa. Toiminnassa keskitytään aines- ja energiapuuhun.

Ammattitaitoinen puukauppa on Metsä-Perälän vahvuus. Metsänomistajalle tarjotaan puista pystykaupalla kantohinnat. Metsä-Perälän edustaja tapaa metsänomistajan henkilökohtaisesti ja kiertää asiakkaan kanssa puunkorjuukohteet. Asiakkaan kanssa perehdytään myös metsää koskeviin erityishuomioihin ja sovitaan metsälle sopiva hakkuutapa. Metsä-Perälä Oy hoitaa puunkorjuun sovittuna ajankohtana.

Metsänomistaja voi luottaa siihen, että puunkorjuujälki on korkeatasoista ja puunkorjuu hoidetaan ammattimaisesti metsää kunnioittaen. Metsä-Perälälle on tärkeää asiakastyytyväisyys ja palvelun lähtökohtana on huomioida asiakkaiden tarpeita ja odotuksia.

Puukaupassa Metsä-Perälä Oy:n yhteistyökumppanina toimii Stora Enso Oyj, jolle Metsä-Perälä toimittaa puutavaran.

Metsä-Perälä Oy tekee puunkorjuuta myös Metsähallitus Metsätalous Oy:n sopimusyrittäjänä Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Palvelut

  • puukauppa
  • hankintahakkuut
  • harvennushakkuut
  • uudistushakkuut
  • tonttihakkuut
  • energiapuun korjuu
  • metsäkoneurakointi
  • puuntaimien myynti

Ota yhteyttä ja kysy lisää!